Hög servicegrad hos Handelsbanken
Handelsbanken har idag 460 kontor över hela landet vilket garanterar en hög tillgänglighet. Något som enligt kontorschefen Anna Bredberg i Västra hamnen i Malmö är viktigt för bankens överlevnad och som kanske också är en anledning till att Handelsbanken under flera år fått bäst resultat av alla storbanker i den oberoende mätningen Svensk Kvalitetsindex.
Lokalkontoret i Västra hamnen öppnades för drygt två år sedan när hela området präglades av ett antal byggprojekt och aktiviteter. Strax efter kom finanskrisen vilket innebar en kännbar nedgång för såväl byggföretag som banker, men idag sjuder hela området av liv igen och efterfrågan på banktjänster har tagit förnyad fart. Anna berättar att bankens affärsområde finns inom Västra hamnen och Dockanområdet, där de vänder sig till såväl företag och anställda som boende. Precis som på Handelsbanken i övrigt tillhandahåller kontoret alla banktjänster och produkter direkt på kontoret eller med stöd av bankens interna avdelningar.

Ett vanligt bankärende för privatpersoner är lån för boende, berättar Anna, men i övrigt kan det handla om allt som en privatperson behöver för att vardagsekonomin ska fungera, som till exempel konton, kort, Internettjänsten, sparande för hela familjen och pensionssparande. När det gäller företag varierar behoven ganska mycket beroende på företag. Ett mindre företag sköter kanske det mesta själva genom Handelsbankens Internettjänst och klarar sig därför ofta med lite enklare tjänster, medan större företag ofta behöver mer komplexa lösningar vilket kan kräva hjälp från olika interna avdelningar. Enligt Handelsbankens policy behöver kunden bara ha en enda bankkontakt, eftersom utgångspunkten är att lokalkontorets personal är de som känner kunderna bäst. Det är också där alla besluten tas i så stor utsträckning som möjligt.
- Behöver man ha specialister till hjälp kallas de istället in till kontoret, berättar Anna. Det kan till exempel handla om större placeringslösningar som kräver mer komplicerade upplägg vad gäller skatter och juridik. Gäller det företag som jobbar internationellt kan det också handla om till exempel valutasäkringar och olika betalningssätt.

Som kontorschef ser Anna den höga servicegraden och att de bemöter kunderna både trevligt, professionellt och personligt som det viktigaste för banken. Själv började hon som anställd i Handelsbanken 1999 och tycker att just mötet med kunderna är det som är speciellt roligt med jobbet.
- Kunderna själva vet ofta bara att de har ett problem men inte alltid hur de ska lösa det, konstaterar hon. Men eftersom Handelsbanken funnits ända sedan 1871 så har vi en viss erfarenhet av att hitta lösningar.
När räntorna i samband med krisen gick ned ökade antalet låneansökningar ganska mycket, berättar hon. Men som bankanställd har man alltid ett ansvar att också se framåt och gardera sig för att lånet kan betalas även när räntorna går upp igen. Finns det en osäkerhet kanske man istället kan hjälpa till med att få igång ett sparande för att se om det finns utrymme för en högre boendekostnad framöver.


Svenska Handelsbanken

Bransch:
Bank

Telefon: 040-10 89 94
Fax: 040-10 89 99


Email:
anaf01@handelsbanken.se

Hemsida:
www.handelsbanken.se/malmo_vastrahamnen

Adress:
Svenska Handelsbanken
Box 84
20120 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN